123
Κατίνα Καΐρη, από Χώρα  #5164.

σύζ.:

 

Δημήτρης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, (Παλληκάρι)  #422.

1) Γιώργος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου,
 #424.

Στα Γιάλια, της Θεοτόκου, 11 Απριλίου 1939.