Πατέρας:   
Κώστας Μπιμπέρης του Ιωάννη, 1884/88  #1306.
Μητέρα:   
Όρσα του Περικλή Πολέμη, 1900  #1296.

123
Ευαγγελία του Κωνσταντίνου Μπιμπέρη, 1935  #1307.

σύζ.: Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1926  #1309.

1) 
 Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1962
 #2630.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Κώστας Μπιμπέρης του Ιωάννη, 1884/88

1306

Περικλής Πολέμης του Νικολάου, 1854 (+1926)

1207

Μαριώ του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού, 1858

1290

Όρσα του Περικλή Πολέμη, 1900

1296