Πατέρας:   
 Νικολός Σύμπουρας του Δημητρίου, 1925  #196.
Μητέρα:   
Ευτυχούλα του Δημητρίου Μπεγλέρη, 1932  #860.

123
Δημήτρης Σύμπουρας του Νικολάου, 1955  #205.

σύζ.(1ος του Δ.): Αθηνά του Παναγιώτη Κουρτέση, 1960  #773.

1) Νικόλαος Σύμπουρας του Δημητρίου,
 #1844.

σύζ.(2ος του Δ.): Ευαγγελία του Ιωάννη Σεβιντικίδου,  #834.

2) Ιωάννης Σύμπουρας του Δημητρίου,
 #1845.

Η «δεύτερη καλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού»


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτρης Σύμπουρας του Αντωνίου, 1883

 

186

Ορσα του Νικολάου Παλαιοκρασσά,

2346

Νικολός Σύμπουρας του Δημητρίου, 1925

 

196

Δημήτριος Μπεγλέρης του Χρήστου, 1895 (+ΒΠΠ)

 

2460

Φραγκούλα του Ιωάννη Κατσίκη, 1905

 

2468

Ευτυχούλα του Δημητρίου Μπεγλέρη, 1932

860