123
Γεώργιος Ρίγλης του Νικολάου,  #2485.

σύζ.(1944):

 

Μαρίκα του Γεωργίου Εξαδακτύλου,  #2483.

1) Νικόλαος Ρίγλης του Γεωργίου, 1943 φιλόλογος
 #2486.

σύζ.: Ελένη του Δημητρίου Δημητρίου, 1950 μαθηματικός, από Κύπρο  #2488.

1) Μαρία του Νικολάου Ρίγλη, 1977
 #6192.
2) Ειρήνη του Γεωργίου Ρίγλη,
 #2487.