Πατέρας:   
Γεώργιος Σέλας ή Σιγάλας,  #4791.

123
Ιωάννης (Γιαννάκης) Σέλας ή Σιγάλας του Γεωργίου, 1805  #4792.

σύζ.: Αννέζα, 1815  #4794.

1) Μαριορά (Γιαννάκη) του Ιωάννη Σέλα ή Σιγάλα,
 #4795.
2) Γεώργιος Σέλας ή Σιγάλας του Ιωάννη (Γιαννάκη), 1830 (Ψυχάρης)
 #4265.

σύζ.: Μαργαταρώ του Γεωργίου Μπέη, 1839  #4255.

1) Πάτρα του Γεωργίου Σέλα ή Σιγάλα, 1855
 #4798.
2) Ιωάννης Σιγάλας του Γεωργίου, 1864
 #1420.

σύζ.(1887): Φραέσκα του Ιωάννη Χαζάπη, 1864  #1412.

3) Νικόλαος (Γιαννάκη) Σέλας ή Σιγάλας του Ιωάννη, 1842
 #4796.
4) Ελένη (Γιαννάκη) του Ιωάννη Σέλα ή Σιγάλα, 1844
 #4797.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Γεώργιος Σέλας ή Σιγάλας,

4791