Πατέρας:   
Δημήτριος Σιγάλας,  #6545.
Μητέρα:   
Παρασκευή,  #6546.

123
Λεωνίδας Σιγάλας του Δημητρίου,  #1069.

σύζ.: Θεανώ του Νικολάου Πολέμη, 1929  #1070.

1) Νίκος Σιγάλας του Λεωνίδα,
 #5218.
2) Βιβή του Λεωνίδα Σιγάλα,
 #5219.

σύζ.: Γιάννης Παλαιοκρασσάς του Στρατή,

 #420.
1) Στρατής Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #421.



Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Δημήτριος Σιγάλας,

6545

Παρασκευή,

6546