Πατέρας:   
Αθανάσιος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1814 (Κάμης)  #903.
Μητέρα:   
Λασκαρώ του παπα Μιχαήλ Πολέμη, 1817  #545.

123
Σταμάτιος Χαζάπης του Αθανασίου, 1850 (Κάμης)  #1867.

σύζ.(1877): Μαριώ του Δ. Δαπόντε,  #2617.

1) 
 Αθανάσιος Χαζάπης του Σταμάτη, 1879
 #2618.

σύζ.: Μαργαρίτα, Αμερική  #2620.

2) 
 Ανθή του Σταμάτη Χαζάπη,
 #2619.

σύζ.(1896):

 

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Σωκράτη, 1870 (Γιόκος)  #2621.

1) 
 Σωκράτης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1897
 #1826.

σύζ.(1928):

 

Μαρία του Πέτρου Εξαδάκτυλου, 1908  #1824.

2) Ελένη του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, (+ )
 #2622.
3) 
 Μαριώ του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1914
 #2623.

σύζ.(1933): Λεώνης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1900  #2624.

σύζ.(1887): Ελένη του Ελευθερίου Καρυστινού, 1855  #1858.

3) 
 Ιωάννης Χαζάπης του Σταματίου, Αμερική
 #1874.

σύζ.:

 

Αδελαΐς, από Αμερική  #6436.


Επιγραφή Σταματίου Χαζάπη Επιγραφή στην Πλατεία σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τους ευεργέτες του χωριού


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Χαζάπης του Αντωνίου, 1778

3877

Λασκαρού,

3878

Αθανάσιος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1814

903

π. Μιχαήλ Πολέμης του παπα Σταματέλου, 1775 (+1850)

538

Φραντζέσκα, 1778

877

Λασκαρώ του παπα Μιχαήλ Πολέμη, 1817

545