Πατέρας:   
 Νικόλαος Μπίστης του Μιχαήλ, 1877  #4909.
Μητέρα:   
Ορτανσία του Δημητρίου Βογιατζίδου,  #4912.

123
Ορτανσία του Νικολάου Μπίστη, 1919  #2524.

σύζ.: Μιχαήλ Βασιλόπουλος του Νικολάου, 1913  #2520.

1) Ιουλία του Μιχαήλ Βασιλοπούλου, 1951
 #2525.
2) Νικόλαος Βασιλόπουλος του Μιχαήλ, 1953
 #2526.

Τελετή «Ηλεκτρικής»


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Μπίστης του Νικολάου, 1844

4903

Αννεζιώ Καΐρη,

4908

Νικόλαος Μπίστης του Μιχαήλ, 1877

 

4909

Ορτανσία του Δημητρίου Βογιατζίδου,

4912