Πατέρας:   
Γιαννούλης Χαζάπης του Βασιλείου, 1941 (+2017)  #305.
Μητέρα:   
Φλωρεντούλα του Γεωργίου Στεφάνου, 1953  #360.

123
Ειρήνη του Γιαννούλη Χαζάπη, 1974  #309.

σύζ.: Χρήστος Μπουκουβάλας του Ιωάννη, 1969  #1437.

1) Αλέξανδρος Μπουκουβάλας του Χρήστου,
 #5141.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Βασίλης Χαζάπης του Γιαννούλη, 1905

302

Μαρία του Ηρακλή Πολέμη, 1911

571

Γιαννούλης Χαζάπης του Βασιλείου, 1941 (+2017)

305

Γιώργης Στεφάνου του Λεωνίδα, 1920

352

Ειρήνη (Ρηνιώ) του Δημοσθένη Παλαιοκρασσά, 1927

468

Φλωρεντούλα του Γεωργίου Στεφάνου, 1953

360