Πατέρας:   
Θεοδόσιος Τζουμέζης,  #3179.

123
Μαρία του Θεοδοσίου Τζουμέζη, 1825  #4310.

σύζ.: Δημήτριος Μαύρος (ή Σύμπουρας) του Ανδρέα, 1817  #4330.

1) Νικόλαος Μαύρος του Δημητρίου, 1840
 #4722.
2) Ανδρέας Μαύρος του Δημητρίου, 1844
 #4723.
3) Ελένη του Δημητρίου Μαύρου, 1847
 #4724.
4) Ασημίνα του Δημητρίου Μαύρου (ή Σύμπουρα), 1850
 #4725.

σύζ.(1884): Δημήτριος Στεφάνου του Λεονάρδου, 1848  #4730.

1) Λεωνίδας Στεφάνου του Δημητρίου, 1896 (+1934)
 #4855.
2) Νικόλαος Στεφάνου του Δημητρίου,
 #4856.

σύζ.: Θεοδώρα,  #4858.

3) Μαρία του Δημητρίου Στεφάνου,
 #4857.
5) Θεοδόσιος Μαύρος του Δημητρίου, 1854
 #4726.
6) Ελένη του Δημητρίου Μαύρου, 1856
 #4727.
7) Αμύρισα του Δημητρίου Μαύρου, 1859
 #4728.
8) Ζαχαρούλα του Δημητρίου Μαύρου, 1861
 #4729.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Θεοδόσιος Τζουμέζης,

3179