Πατέρας:   
Γιαννούλης Σύμπουρας,  #4488.

123
Αντώνιος Σύμπουρας του Γιαννούλη, 1778  #4489.

σύζ.: Ειρήνη, 1786  #4492.

1) Φρατζέσκα του Αντωνίου Σύμπουρα, 1808
 #3932.

σύζ.: Γεώργιος Μπέης του Μιχαήλ, 1803  #3582.

1) Ειρήνη του Γεωργίου Μπέη, 1827
 #1861.

σύζ.: Ιωάννης Χαζάπης του Δημητρίου, 1815 (Πίσσας)  #2771.

σύζ.(2ος του Ε. 2ος της Ε. 1864): Ελευθέριος Καρυστινός του Νικολάου, 1823  #1855.

2) Ιωάννης Μπέης του Γεωργίου, 1835
 #2883.

σύζ.: Ελένη του Στεφάνου Ζιώτη, 1841  #2882.

3) 
 Βιολαντώ (Βιολάντη) του Γεωργίου Μπέη, 1838
 #3297.

σύζ.: Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1829  #1613.

4) Μαργαταρώ του Γεωργίου Μπέη, 1839
 #4255.

σύζ.: Γεώργιος Σέλας ή Σιγάλας του Ιωάννη (Γιαννάκη), 1830 (Ψυχάρης)  #4265.

5) Αντώνιος Μπέης του Γεωργίου, 1841
 #3017.

σύζ.(1869): Ειρήνη του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1843  #3018.

σύζ.(1903): Αικατερίνη του Γιαννούλη Γιαλούρη, 1846 (Κερνούσα) μαμή  #3005. Πατ. #2998.

6) Αθηνά του Γεωργίου Μπέη, 1843 (Κουτσή)
 #4256.

σύζ.(1866): Λεωνίδας Καραπιπέρης του Ιωάννη, 1838  #4266.

7) Δημήτριος Μπέης του Γεωργίου, 1845
 #3774.

σύζ.(1870): Ειρήνη του Λάζαρου Καμπάνη,  #3766.

8) Πέτρος Μπέης του Γεωργίου, 1848 (Πεταγρής)
 #2541.

σύζ.(1878): Φρατζέσκα του Δημητρίου Κυρτάτα, 1854 (Βουβή)  #2534.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Γιαννούλης Σύμπουρας,

4488