Πατέρας:   
Θεόδωρος Μπαφαλούκος του Νικολάου, 1738  #4564.

123
Νικόλαος Μπαφαλούκος του Θεοδώρου, 1768 (+1843, Ιανουάριος)  #4565.

σύζ.(1ος της Α.): Ανδριάνα, 1787  #4292.

1) Θεόδωρος Μπαφαλούκος του Νικολάου, 1808
 #4566.

σύζ.(1836): Ειρήνη του Αντωνίου Σύμπουρα, 1823  #4568.

1) Νικόλαος Μπαφαλούκος του Θεοδώρου, 1836
 #4569.

σύζ.(1866): Βιολάντη του Γιαννούλη Κουτέλη,  #4571.

2) Μαρούλα του Θεοδώρου Μπαφαλούκου, 1838
 #4173.

σύζ.(1858): Ιωάννης Χαρχαρός του Νικολάου, 1833  #4171.

3) Αντώνιος Μπαφαλούκος του Θεοδώρου, 1841
 #4570.

σύζ.(1867): Ανδριάνα του Περάκη Σέλα ή Σιγάλα, 1842  #4572.

σύζ.(χ.α.): Ελένη, 1810  #4567.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Θεόδωρος Μπαφαλούκος του Νικολάου, 1738

4564