Πατέρας:   
 Ιάκωβος Κυρτάτας του Πέτρου, 1896 (+ΒΠΠ)  #2232.
Μητέρα:   
Σοφία του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1901  #2216.

123
Μίνα του Ιακώβου Κυρτάτα, 1934  #765.

σύζ.: Αντώνης Σαρρής του Δημητρίου, 1929  #762.

1) Δημήτρης Σαρρής του Αντωνίου, 1964
 #766.

σύζ.: Κατερίνα Φιλιππίδου,  #767.

1) Μαριμίνα του Δημητρίου Σαρρή, 1995
 #769.
2) Αντώνης Σαρρής του Δημητρίου, 1996
 #768.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Πέτρος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1848

4209

Μαριγώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1854

4214

Ιάκωβος Κυρτάτας του Πέτρου, 1896 (+ΒΠΠ)

 

2232

Μιχαήλ Κουτσούκος του Δημητρίου, 1858

2202

Μαρουλιώ του Λεωνίδα Γιαλούρη,

2212

Σοφία του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1901

2216