Πατέρας:   
Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,  #5.

123
Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου,  #1631.
1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1827 (Τρυπάνης)
 #3626.

σύζ.: Ειρήνη του Δημητρίου Σαρρή, 1835  #3627.

1) Χαριτώ του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1855
 #3628.

σύζ.(1875): Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1854  #3635.

2) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1858
 #3629.
3) Διαμάντη του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1866
 #3630.

σύζ.: Γεώργιος Τατάκης, (Χλαπαδόρας) από τα Θέρμια Κύθνου  #3605.

4) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1866
 #1873.

σύζ.(1891): Φράγκα του Ελευθερίου Καρυστινού, 1869  #1863.

5) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1870 (Καπταγιάννης) ανύμφευτος
 #3631.
6) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,
 #3632.
7) Πέτρος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,
 #3633.
8) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,
 #3634.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,

5