Πατέρας:   
 Σταμάτης Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1853 (Ζέης) δίδυμος  #1743.
Μητέρα:   
Φλωρέζα του Λεονάρδου Καραπιπέρη, 1856  #1744.

123
Ανδριάνα του Σταματίου Φαλαγκά, 1884  #1745.

σύζ.(1905): Δημήτριος Λάβδας του Λεωνίδα, 1879  #1747.

1) Λεωνίδας Λάβδας του Δημητρίου,
 #1749.

σύζ.: Φωτεινή Δήμα, εκ Σάμου  #1751.

1) Δημήτριος Λάβδας του Λεωνίδα,
 #1752.

σύζ.: Χριστίνα Βαλμά,  #1755.

2) Ανδριάνα του Λεωνίδα Λάβδα,
 #1753.

σύζ.: Ιωάννης Δεσύπρης,  #1756.

3) Ευτυχία του Λεωνίδα Λάβδα,
 #1754.

σύζ.: Κυριάκος Βελισσόπουλος,  #1757.

2) Φλώρα (Φλωρίτσα) του Δημητρίου Λάβδα, 1917
 #1750.

σύζ.(2ος του Μ.): Μιχάλης Καρυστινός,  #1758.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Θεοδόσιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1808

1927

Ζάννα του Γιαννούλη Βροντίση, 1818

1928

Σταμάτης Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1853

 

1743

Λεονάρδος Καραπιπέρης του Πέτρου, 1826

1891

Ανδριάνα του Μιχαήλ Κόη ή Πάταλου, 1834

1892

Φλωρέζα του Λεονάρδου Καραπιπέρη, 1856

1744