Πατέρας:   
Γεώργιος Τσατσόμοιρος του Ιωάννη,  #4332.
Μητέρα:   
Αθηνά του Μιχαήλ Δελαγραμμάτικα,  #4348.

123
Ιωάννης Τσατσόμοιρος του Γεωργίου,  #2201.

σύζ.: Λουΐζα του Ματθαίου Κουτσούκου,  #433.

1) Ελένη του Ιωάννη Τσατσόμοιρου,
 #435.

σύζ.: Νικόλαος Διαπούλης του Αριστοτέλη,  #2427.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Τσατσόμοιρος του Νικολάου, 1852

3361

Διαμάντω του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά, 1863

3301

Γεώργιος Τσατσόμοιρος του Ιωάννη,

4332

Αθηνά του Μιχαήλ Δελαγραμμάτικα,

4348