Πατέρας:   
Παπαντριάς Παλαιοκρασσάς του Παπανικόλα, 1700  #3463.

123
Παπανικολός Παλαιοκρασσάς του Παπαντριά, 1729  #3464.
1) Αντριάς (Ανδρέας) Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,
 #3465.

σύζ.: Μαρούλα,  #3469.

1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1783
 #3470.

σύζ.: Μαρία, 1788  #3472.

2) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1786 (+1861) (Μπαμπούσκος)
 #3471.

σύζ.: Ασημίνα, 1793  #3486.

2) Παπαντώνης Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,
 #3466.

σύζ.: Ειρήνη,  #3532.

1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, 1783
 #3533.

σύζ.: Μαρία, 1788  #3538.

2) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, 1786
 #3534.

σύζ.: Αννέζα του Χατζηιωάννου Τατάκη, 1813  #3567.

3) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη,
 #3535.

σύζ.: Μαρία, 1798  #3576.

4) Ιωακείμ Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, μάλλον ιερωμένος
 #3536.
5) Μαρούλα του Παπαντώνη Παλαιοκρασσά,
 #3537.
6) Αννέζα του Παπαντώνη Παλαιοκρασσά, 1803
 #3284.

σύζ.: Μιχαήλ Βροντίσης του Γιαννούλη,  #3283.

σύζ.(2ος της Α.): Αντώνιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1798 (Πονηρός)  #2867.

3) Ανέζα του Παπανικολού Παλαιοκρασσά, (+ )
 #3467.
4) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,
 #3468.
1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1815
 #3661.

σύζ.: Ειρήνη του Ανδρέα Σύμπουρα, 1823  #3662.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Παπανικόλας Παλαιοκρασσάς, 1670 (+1763)

3462

Παπαντριάς Παλαιοκρασσάς του Παπανικόλα, 1700

3463