Πατέρας:   
Ιωάννης Παλαιοκρασσάς,  #3652.

123
Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,  #3654.
1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1790 (Μπαμπούσκος)
 #3658.

σύζ.: Φρατζέσκα, 1795  #3659.

1) Μαρούλα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1833
 #3660.
2) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1836
 #2024.

σύζ.(1865): Ορσα ή Ορσούλα του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1846  #1932.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς,

3652