Πατέρας:   
Μιχαήλ Μαρής του Νικολάου, 1776 (+1836, 23 Ιαν.)  #4475.
Μητέρα:   
Ανέζα του Νικολάου Δουλμπέρη, 1775 (+1855)  #4476.

123
Ιωάννης Μαρής του Μιχαήλ, 1805  #4329.

σύζ.(1836): Μαρία του Ιωάννη Φαλαγκά, 1816  #4478.

σύζ.(1842): Βασιλική του Θεοδοσίου Τζουμέζη, 1818  #4309.

1) Μιχαήλ Μαρής του Ιωάννη, 1839
 #4479.
2) Φρατζέσκα του Ιωάννη Μαρή, 1839
 #4480.
3) Θεοδόσιος Μαρής του Ιωάννη, 1839
 #1029.

σύζ.: Φανή του Δημητρίου Βεστάρχη, 1844  #1009. Πατ. #1007.

σύζ.(2ος της Α. και 2ος του Θ.): Ανδριάνα του Νικολάου Κουτσούκου, 1854  #2251.

1) Αυγουστής Μαρής του Θεοδοσίου, 1879
 #2409.
2) Ιωάννης Μαρής του Θεοδοσίου, 1885
 #2410.
3) Βασιλική του Θεοδοσίου Μαρή,
 #2411.

σύζ.: Αντώνιος Σαρρής του Βασιλείου,  #2412.

4) Αννεζιώ του Ιωάννη Μαρή, 1846
 #4481.
5) Αυγουστής Μαρής του Ιωάννη, 1853
 #4482.
6) Μαρουλιώ του Ιωάννη Μαρή, 1859 (+1864)
 #4483.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Μιχαήλ Μαρής του Νικολάου, 1776 (+1836, 23 Ιαν.)

4475

Ανέζα του Νικολάου Δουλμπέρη, 1775 (+1855)

4476