Πατέρας:   
Νικόλαος Μπαφαλούκος του Θεοδώρου, 1768 (+1843, Ιανουάριος)  #4565.
Μητέρα:   
Ανδριάνα, 1787  #4292.

123
Θεόδωρος Μπαφαλούκος του Νικολάου, 1808  #4566.

σύζ.(1836): Ειρήνη του Αντωνίου Σύμπουρα, 1823  #4568.

1) Νικόλαος Μπαφαλούκος του Θεοδώρου, 1836
 #4569.

σύζ.(1866): Βιολάντη του Γιαννούλη Κουτέλη,  #4571.

2) Μαρούλα του Θεοδώρου Μπαφαλούκου, 1838
 #4173.

σύζ.(1858): Ιωάννης Χαρχαρός του Νικολάου, 1833  #4171.

1) Ειρήνη του Ιωάννη Χαρχαρού, 1859
 #4174.
2) Νικόλαος Χαρχαρός του Ιωάννη, 1861
 #4175.
3) Θεοδωρής Χαρχαρός του Ιωάννη, 1865 (+ )
 #2030.

σύζ.(1892): Αννίκα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1872  #2029.

4) Μιχαήλ Χαρχαρός του Ιωάννη, 1866 (Κολησομύτης)
 #4176.

σύζ.(1894): Ερηνιώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1858  #4177.

5) Ηρακλής Χαρχαρός του Ιωάννη, 1867 (+ )
 #1953.

σύζ.(1893): Αννίκα του Νικολάου Φαλαγκά, 1875  #1939.

6) Αντώνιος Χαρχαρός του Ιωάννη, 1876
 #2047.

σύζ.(1902):

 

Ζάννα του Δημητρίου Πασχάλη, 1876 δίδυμ.  #2036.

3) Αντώνιος Μπαφαλούκος του Θεοδώρου, 1841
 #4570.

σύζ.(1867): Ανδριάνα του Περάκη Σέλα ή Σιγάλα, 1842  #4572.

1) Διαμάντω του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1871
 #3914.

σύζ.(1893): Νικόλαος Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1866  #3908.

2) 
 Περάκης Μπαφαλούκος του Αντωνίου, 1874
 #1426.

σύζ.(1904): Φλωρεντία του Ιωάννη Χαζάπη,  #1416.

3) 
 Μαρουλιώ του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1876
 #3439.

σύζ.(1899):

 

Γεώργιος Φαλαγκάς του Ιωάννη, (Σπανός)  #3435.

4) 
 Θεόδωρος Μπαφαλούκος του Αντωνίου, 1878 (Κουκής)
 #2314.

σύζ.:

 

Μαρία του Επαμεινώνδα Λογοθέτη, 1884  #2311.

σύζ.(χ.α.): Ελένη, 1810  #4567.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Θεόδωρος Μπαφαλούκος του Νικολάου, 1738

4564

Νικόλαος Μπαφαλούκος του Θεοδώρου, 1768 (+1843, Ιανουάριος)

4565

Ανδριάνα, 1787

4292