Πατέρας:   
Σπύρος Ραΐσης του Νικολάου, 1941  #3574.
Μητέρα:   
Ρένα του Ρολάνδου Αρβανίτη,  #3575.

123
Ευαγγελία του Σπύρου Ραΐση,  #5089.

σύζ.: Δημήτριος Πολέμης του Κωνσταντίνου,  #1115.

1) Κωνσταντίνος Πολέμης του Δημητρίου,
 #5091.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Ραΐσης του Ευάγγελου, 1909

3573

Ευαγγελία του Σπύρου Παλαιοκρασσά, 1916

 

3572

Σπύρος Ραΐσης του Νικολάου, 1941

3574

Ρένα του Ρολάνδου Αρβανίτη,

3575