Πατέρας:   
Αντώνιος Βροντίσης του Δημητρίου,  #4675.

123
Δημήτριος Βροντίσης του Αντωνίου, 1783 (+1853)  #1185.

σύζ.: Ασημίνα του Παπαγιαννάκη Πολέμη, 1788  #1161.

1) Αντώνιος Βροντίσης του Δημητρίου, 1816
 #2644.
2) 
 Λασκαρώ του Δημητρίου Βροντίση, 1825
 #2645.

σύζ.: Μιχαήλ Χαρχαρός του Ιωάννη, 1813  #2646.

1) Ιωάννης Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1843 (Γιάγκος) Σμύρνη
 #2902.
2) 
 Δημήτριος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1849 (Κουτρούτσος)
 #2903.

σύζ.(1879): Κατίγκω του Νικολάου Βαλμά, 1857  #2906.

3) Ασημιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1851
 #1010.

σύζ.(1872): Λεωνίδας Βεστάρχης του Δημητρίου, 1850  #1008.

4) Αντώνιος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1856 Αμερική
 #2904.
5) Κωνσταντής Χαρχαρός του Μιχαήλ,
 #2905.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Αντώνιος Βροντίσης του Δημητρίου,

4675