Πατέρας:   
Ιωάννης Χαζάπης,  #1403.

123
Γιαννούλης Χαζάπης του Ιωάννη, 1798 (Γιαννακάκης)  #1404.

σύζ.: Φρατζέσκα του Σταματίου Σύμπουρα, 1808  #1406.

1) Ιωάννης Χαζάπης του Γιαννούλη, 1833 (Γιαννάκης)
 #1407.

σύζ.(1860): Μαρία (Μαριγώ) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1844  #1410.

1) Διαμάντη του Ιωάννη Χαζάπη, 1862
 #1411.

σύζ.(1882): Χαρίλαος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1850  #1419.

2) Φραέσκα του Ιωάννη Χαζάπη, 1864
 #1412.

σύζ.(1887): Ιωάννης Σιγάλας του Γεωργίου, 1864  #1420.

3) 
 Ευτυχία του Ιωάννη Χαζάπη, 1866
 #1413.

σύζ.(1891):

 

Ιωάννης Κατσίκης του Δημητρίου, 1864  #1421.

4) Εριφίλη του Ιωάννη Χαζάπη, 1870
 #1414.

σύζ.(1897): Κωνσταντίνος Χατζόγλου του Λεονάρδου,  #1422.

5) Καλλιόπη του Ιωάννη Χαζάπη,
 #1415.

σύζ.(1901): Θεόφιλος Μπουκουβάλας του Δημητρίου, 1843  #1425.

6) Φλωρεντία του Ιωάννη Χαζάπη,
 #1416.

σύζ.(1904):

 

Περάκης Μπαφαλούκος του Αντωνίου, 1874  #1426.

7) Κατίνα του Ιωάννη Χαζάπη, 1871
 #1417.

σύζ.(1900):

 

Μιχαήλ Γιαλούρης του Λεωνίδα, 1872  #1427.

8) Γεώργιος Χαζάπης του Ιωάννη, 1878 (Χαδεμένος)
 #1418.

σύζ.(1ος Γεωργίου 1906 χ.α.): Ασημιώ του Δημητρίου Σαρρή, 1883  #1428. Πατ. #1553.

σύζ.(2ος Γεωργίου χ.α.): Μαρία,  #1429.

2) Σταματέλος Χαζάπης του Γιαννούλη, 1834
 #1408.

σύζ.(1ος του Σταμ.): Φρόσω,  #1430.

1) Γιαννούλης Χαζάπης του Σταματίου, 1863 (Μπούρας)
 #1431.

σύζ.(1891): Λασκαρώ του Δημητρίου Βαλμά, 1868  #1434. Πατ. #1371.

σύζ.(2ος γάμος Σταμ. 1861): Όρσα του Αντωνίου Διαπούλη, 1839  #1432.

2) Φραεσκούλα του Σταματίου Χαζάπη, 1871 (Τσωρά)
 #1433.

σύζ.(1889): Ερωτόκριτος Τσατσόμοιρος του Νικολάου, 1857  #1435.

3) Ανδρέας Χαζάπης του Γιαννούλη, 1840 (Κούτουκας)
 #294.

σύζ.: Χαρίκλεια (Καλυψώ) του Νικολάου Μαρή, 1844  #295.

1) Ανεζιώ του Ανδρέα Χαζάπη,
 #59.

σύζ.:

 

Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1866 (Λιράς)  #58.

2) 
 Γιαννούλης Χαζάπης του Ανδρέα,
 #296.

σύζ.(1901):

 

Ασημιώ του Βασιλείου Σαρρή, 1875  #680.

3) Κώστας Χαζάπης του Ανδρέα, 1875
 #297.

σύζ.:

 

Μαργαρώ του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1885  #1448.

4) Γιώργης Χαζάπης του Ανδρέα, (Ντραμπάκουλας)
 #298.
5) Βαγγέλης Χαζάπης του Ανδρέα,
 #299.
6) Νικόλας Χαζάπης του Ανδρέα, (+ )
 #300.

σύζ.(1906): Φραγκώ του Ανδρέα Βαλμά,  #1446.

4) Αντώνιος Χαζάπης του Γιαννούλη, 1845
 #1409.

σύζ.:

 

Λασκαρώ Κωττάκη,  #1449.

1) Καλλιόπη του Αντωνίου Χαζάπη,
 #1450.

σύζ.(1901): Σταμάτης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1872 (Λάτης)  #247.

2) Φρατζέσκα του Αντωνίου Χαζάπη, 1886
 #1451.

σύζ.(1910): Μιχαήλ Μπέης του Ιωάννη, 1878 (Πορδάρης)  #1452.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Ιωάννης Χαζάπης,

1403