Πατέρας:   
 Δημήτρης Χαζάπης του Νικολάου, 1908  #331.
Μητέρα:   
Ανδριάνα του Δημητρίου Σύμπουρα, 1917  #194.

123
Νικολός Χαζάπης του Δημητρίου, 1949  #197.

σύζ.: Φραγκούλα του Νικολάου Σαρρή, 1956  #858.

1) Ειρήνη του Νικολάου Χαζάπη,
 #199.

Παρέα 14 νεαρών δίπλα στο σπίτι του Νικολού και της Ειρήνης Σαρρή λίγο πιο πάνω από την Παναγία


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλας Χαζάπης του Ανδρέα,

300

Φραγκώ του Ανδρέα Βαλμά,

1446

Δημήτρης Χαζάπης του Νικολάου, 1908

 

331

Δημήτρης Σύμπουρας του Αντωνίου, 1883

 

186

Ορσα του Νικολάου Παλαιοκρασσά,

2346

Ανδριάνα του Δημητρίου Σύμπουρα, 1917

194