Πατέρας:   
Ιωάννης Πασχάλης του Φρατζέσκου, 1815 (Φραγκογιάννης)  #3522.
Μητέρα:   
Τέκνη ή Θέκλα, 1820  #3523.

123
Αννεζιώ του Ιωάννη Πασχάλη, 1862 (Γιασουτέκνη)  #2354.

σύζ.: Νικόλαος Σύμπουρας του Δημητρίου, 1857  #2345.

1) Ευαγγελία του Νικολάου Σύμπουρα,
 #2355.
2) Κωσταντής Σύμπουρας του Νικολάου,
 #2356.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Φρατζέσκος Πασχάλης του Ιωάννη, 1769

3519

Ιωάννης Πασχάλης του Φρατζέσκου, 1815

3522

Τέκνη ή Θέκλα, 1820

3523