Πατέρας:   
 Δημήτρης Πολέμης του Σταματίου, 1918  #33.
Μητέρα:   
 Μαριογκούλα του Νικολάου Βούλγαρη, 1924 (+2015)  #896.

123
Σταμάτης (Μάκης) Πολέμης του Δημητρίου, 1953  #36.

σύζ.: Μάντω (Άντα) του Αντώνη Σύμπουρα, 1958  #719.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Σταμάτης (Στάμος) Πολέμης του Δημητρίου, 1890 (+1964)

 

29

Φραεσκούλα του Θεοχάρη Καρυστινού, 1897

 

441

Δημήτρης Πολέμης του Σταματίου, 1918

 

33

Μαριογκούλα του Νικολάου Βούλγαρη, 1924 (+2015)

 

896