Πατέρας:   
Μιχαήλ Ξηροπαΐδης του Ιωάννη, 1840  #4096.
Μητέρα:   
Φραέσκα του Βασιλείου Κουτσούκου, 1846  #4083.

123
Ζωή του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1865  #3693.

σύζ.(1889): Ιωάννης Σωτηριάδης του Γεωργίου, (Γιάγκος)  #4383.

σύζ.(1891): Ιωάννης Μαργέτης του Μιχαήλ, 1860  #3813.

1) Μαρία του Ιωάννη Μαργέτη, 1894 Αμερική
 #3814.

σύζ.: Αντώνιος Γεμενιτζόπουλος - Soter του Σωτηρίου, έζησε και απέθανε στην Αμερική  #1945.

1) Samuel Σώτερ Soter του Αντωνίου,
 #5565.

σύζ.(1950): Stella Vokos του Γεωργίου Βοκορόκου, καταγωγή από την Λίμνη Ευβοίας  #5820.

2) Μίνα Mina του Αντωνίου Soter,
 #5566.
2) Αγγελικώ του Ιωάννη Μαργέτη,
 #3815.

σύζ.: Κορρές,  #3816.

1) Πόπη Κορρέ,
 #1274.

σύζ.(1ος του Λεωνίδα):

 

Λεωνίδας Πολέμης του Μιχαήλ, 1922  #1270.

3) 
 Μιχαήλ Μαργέτης του Ιωάννη, 1908
 #3806.

σύζ.(1932):

 

Μαρούλα του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1908  #3799.

1) Μαριώ του Μιχαήλ Μαργέτη, 1933 (+2017)
 #3817.

σύζ.:

 

Ευάγγελος Μάγειρος του Αντωνίου, 1926 (+

)  #3820.
2) Ζωή του Μιχαήλ Μαργέτη, 1936
 #3818.

σύζ.:

 

Κωνσταντίνος Σταμάτης του Νικολάου, 1928  #3821.

3) Αννα του Μιχαήλ Μαργέτη, 1943
 #3819.

σύζ.: Μιχαήλ Ζαννάκης του Λεωνίδα, 1924  #3824.

4) Ειρήνη του Ιωάννη Μαργέτη,
 #6113.
5) Φραγκούλα του Ιωάννη Μαργέτη,
 #6114.
6) Ανδριανή του Ιωάννη Μαργέτη,
 #6115.

σύζ.(1919 χ.α.):

 

Γεώργιος Κουρτέσης του Πέτρου, 1856 (Κανακάρης)  #3678.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Ξηροπαΐδης του Μιχαήλ, 1793

4377

Ζόννου, 1806

4378

Μιχαήλ Ξηροπαΐδης του Ιωάννη, 1840

4096

Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1806

4060

Ειρήνη, 1816

4080

Φραέσκα του Βασιλείου Κουτσούκου, 1846

4083