Πατέρας:   
Νικόλαος Χαζάπης του Δημητρίου, 1785 (Κρεμμύδας)  #4493.
Μητέρα:   
Μαρία, 1809  #4494.

123
Ιωάννης Χαζάπης του Νικολάου, 1840  #4073.

σύζ.(1866): Ασημίνα του Γιαννούλη Κουτσούκου, 1845  #4066.

1) Μαρία του Ιωάννη Χαζάπη, 1869
 #4496.
2) Νικόλαος Χαζάπης του Ιωάννη, 1872 (+ )
 #4497.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Νικόλαος Χαζάπης του Δημητρίου, 1785

4493

Μαρία, 1809

4494