Πατέρας:   
Πέτρος Βολίκας,  #5098.
Μητέρα:   
Μαρία του Νικολάου Κακλαμάνη, 1942  #4877.

123
Νίκος Βολίκας του Πέτρου,  #5099.

σύζ.: Αγγελική του Αντώνη Μώρου, 1973  #4197.

1) Πέτρος του Νικολάου Βολίκα,
 #5125.
2) Αντώνης του Νικολάου Βολίκα,
 #5126.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Πέτρος Βολίκας,

5098

Νικόλαος Κακλαμάνης του Δήμα, 1915

3829

Πετρωνία του Λεωνίδα Πέτσα, 1917

3095

Μαρία του Νικολάου Κακλαμάνη, 1942

4877