Πατέρας:   
Πέτρος Μπέης του Γεωργίου, 1948  #2304.
Μητέρα:   
Αντωνία του Χρήστου Σαρρή, 1955  #2302.

123
Γιώργος Μπέης του Πέτρου,  #843.

σύζ.: Ειρήνη του Γεωργίου Κουρτέση, 1977  #364.

1) Πέτρος Μπέης του Γιώργου, 2012
 #844.
2) Ανδρέας Μπέης του Γιώργου, 2014
 #845.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Μπέης του Θεοδοσίου, 1907

219

Ευγενία του Αντωνίου Γιαννίση, 1916

1869

Πέτρος Μπέης του Γεωργίου, 1948

2304

Χρήστος Σαρρής του Αντωνίου, 1915

2300

Μαρουλιώ του Βασιλείου Κουρτέση, 1920

2299

Αντωνία του Χρήστου Σαρρή, 1955

2302