Πατέρας:   
Ιωάννης Πολέμης του Δημητρίου, 1879 (+1952) (Ταλαράς)  #1213.
Μητέρα:   
Φραντζέσκα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1890  #156.

123
Ανδρέας Πολέμης του Ιωάννη, 1920  #1224.

σύζ.: Ευτυχία του Δημητρίου Κατσίκη, 1928  #1231.

1) Μαρουλιώ του Ανδρέα Πολέμη, 1957
 #1232.

Παρέα στην πλατεία του χωριού.


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Πολέμης του Νικολάου, 1841

1202

Ερηνιώ του Δημητρίου Σύμπουρα, 1845

1209

Ιωάννης Πολέμης του Δημητρίου, 1879 (+1952)

1213

Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1846

3664

Ειρήνη του Δημοσθένη Πέτσα, 1856

3673

Φραντζέσκα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1890

156