Πατέρας:   
Μιχαήλ Πολέμης του Λεωνίδα, 1886  #1243.
Μητέρα:   
Δέσποινα του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1898  #1269.

123
Αχιλλέας Πολέμης του Μιχαήλ, 1930  #1271.

σύζ.: Μαρίκα του Κωνσταντίνου Μπιμπέρη, 1939  #1276.

1) Μιχάλης Πολέμης του Αχιλλέα, 1969
 #5299.
2) Όρσα του Αχιλλέα Πολέμη, 1974
 #5300.

Τα αγόρια του Δημοτικού Παρέα στην αυλή της Αγίας Βαρβάρας σε κάποια γιορτή Στο γυμνάσιο Ανδρου το 1948, μαθητές της ΣΤ τάξης από τις Στενιές Στο γυμνάσιο Ανδρου το 1948, μαθητές της ΣΤ’ τάξης από τις Στενιές. Ο Βαγγέλης Καλογήρου και μερικοί από τους φίλους του


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεωνίδας Πολέμης του Νικολάου, 1851

1206

Μόσχα του Νικολάου Κουτσούκου, 1856

1238

Μιχαήλ Πολέμης του Λεωνίδα, 1886

1243

Αχιλλέας Θεοδωράκης του Γεωργίου, 1851

 

3776

Αικατερίνη (Κατερνιώ) του Ιωάννη Εξαδακτύλου, 1868

3777

Δέσποινα του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1898

1269