Πατέρας:   
Ανδρέας (Πάππους) Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1881 (+1944)  #2757.
Μητέρα:   
Μαριώ του Θεοδοσίου Τζουμέζη, 1893 (+1984)  #2761.

123
Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1926  #1309.

σύζ.: Ευαγγελία του Κωνσταντίνου Μπιμπέρη, 1935  #1307.

1) 
 Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1962
 #2630.

Τα αγόρια του Δημοτικού Παρέα στην αυλή της Αγίας Βαρβάρας σε κάποια γιορτή Πρωτοχρονιά του 1965


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1848

2655

Μόσχα του Δημητρίου Βαλμά, 1857

2652

Ανδρέας (Πάππους) Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1881 (+1944)

2757

Θεοδόσιος Τζουμέζης του Δημητρίου, 1850

3055

Φρατζέσκα του Αντωνίου Μπουκουβάλα, 1855

3049

Μαριώ του Θεοδοσίου Τζουμέζη, 1893 (+1984)

2761