Πατέρας:   
Δημήτρης (Μίμης) Κουτσούκος του Ιωάννη, 1930  #285.
Μητέρα:   
Ειρήνη (Ρηνιώ) του Ευαγγέλου Παλαιοκρασσά, 1933  #127.

123
Διαμάντη του Δημητρίου Κουτσούκου, 1969  #131.

σύζ.:

 

Μιχάλης Λογοθέτης του Δημητρίου, 1959  #15.


Εκδρομή του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου στο Μεσολόγγι (10 Απριλίου 2005)


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Κουτσούκος του Λεωνίδα, 1895

 

868

Διαμάντη του Δημητρίου Παλαιοκρασσά, 1901

 

271

Δημήτρης (Μίμης) Κουτσούκος του Ιωάννη, 1930

285

Ευάγγελος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1894 (+ΒΠΠ)

 

620

Φραεσκούλα του Ηρακλή Πολέμη, 1902

116

Ειρήνη (Ρηνιώ) του Ευαγγέλου Παλαιοκρασσά, 1933

127