Πατέρας:   
Δημήτριος Ρουσέτος,  #4374.
Μητέρα:   
Ορσάκη του Αντωνίου Τσατσόμοιρου,  #4371.

123
Τόνια του Δημητρίου Ρουσέτου,  #160.

σύζ.: Ιωάννης Πολέμης του Δημητρίου, 1950 (Ταλαράς)  #1225.

1) Ούρσουλα (Ορσάκη) του Ιωάννη Πολέμη,
 #1227.
2) Ειρήνη του Ιωάννη Πολέμη,
 #1228.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Ρουσέτος,

4374

Αντώνιος Τσατσόμοιρος του Ερωτόκριτου,

4369

Μαρία,

4370

Ορσάκη του Αντωνίου Τσατσόμοιρου,

4371