Πατέρας:   
Ζάννες Λέκκας του Φρατζέσκου, 1870 από Αποίκια  #1815.
Μητέρα:   
Μαρία του Σταματίου Μπεγλέρη, 1892  #1816.

123
Φραντζέσκος Λέκκας του Ζαννή, 1924  #1803.

σύζ.: Σωτηρία του Μιχαήλ Λογοθέτη, 1930  #1794.

1) Ζάννες Λέκκας του Φραντζέσκου, 1955 (+2018)
 #1809.

σύζ.: Ελένη Ξενάκη,  #1812.

1) Φρατζέσκος Λέκκας του Ζάννε, 1984
 #5304.

σύζ.: Ελένη Χριστοφιλοπούλου,  #5560.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Φρατζέσκος Κέτσης ή Λέκκας του Ζ.,

1813

Αννέζα του Ιωάννη Ρούσσου,

1814

Ζάννες Λέκκας του Φρατζέσκου, 1870

1815

Σταμάτιος Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1853

3905

Ερηνιώ του Νικολάου Ζιώτη, 1859

3910

Μαρία του Σταματίου Μπεγλέρη, 1892

1816