Πατέρας:   
Θεοδωρής Χαρχαρός του Ιωάννη, 1865 (+ )  #2030.
Μητέρα:   
Αννίκα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1872  #2029.

123
Ελένη του Θεοδωρή Χαρχαρού,  #2031.

σύζ.: Νικόλαος Βαφειάδης,  #2033.

1) Φωφώ του Νικολάου Βαφειάδη,
 #2034.

σύζ.: - Νόνας, Χώρα  #2035.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Χαρχαρός του Νικολάου, 1833

4171

Μαρούλα του Θεοδώρου Μπαφαλούκου, 1838

4173

Θεοδωρής Χαρχαρός του Ιωάννη, 1865

2030

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1836

2024

Ορσα ή Ορσούλα του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1846

1932

Αννίκα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1872

2029