Πατέρας:   
Γεώργιος Μαλταμπές του Ιωάννη, 1909 από Βουρκωτή  #2059.
Μητέρα:   
 Ειρήνη του Θεοδοσίου Πασχάλη, 1923  #2056.

123
Μαρία του Γεωργίου Μαλταμπέ, 1946  #2060.

σύζ.(1969):

 

Κώστας Καλογήρου του π. Νικολάου, 1944  #2061.

1) Νικόλαος Καλογήρου του Κωνσταντίνου,
 #2155.

σύζ.: Ευφημία (Έφη) της Αθηνάς,  #4889.

1) Γεώργιος Καλογήρου του Νικολάου,
 #5331.
2) Κωνσταντίνα του Νικολάου Καλογήρου,
 #5332.
2) Γεώργιος Καλογήρου του Κωνσταντίνου,
 #2156.

Εκδρομή του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου στο Μεσολόγγι (10 Απριλίου 2005)


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Μαλταμπές του Ιωάννη, 1909

2059

Θεοδόσιος Πασχάλης του Δημητρίου, 1884

 

2039

Μαρία (Μαριώ) του Πέτρου Χαζάπη, 1885

 

2055

Ειρήνη του Θεοδοσίου Πασχάλη, 1923

 

2056