Πατέρας:   
Νικόλαος Κέτσης ή Λέκκας,  #3151.
Μητέρα:   
Λασκαρού,  #3161.

123
Δημήτριος Κέτσης του Νικολάου, 1787 (+1862)  #3162.

σύζ.: Μαρούλα του Δ. Βουτσά, 1799  #3166.

1) Μαρία του Δημητρίου Κέτση, 1820
 #3174.

σύζ.(1836): Δημήτριος Τζουμέζης του Θεοδοσίου, 1815  #3178.

1) Διαμάντη του Δημητρίου Τζουμέζη, 1837
 #3235.

σύζ.(1858):

 

Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1834 (Μπουλάκας)  #3234.

2) Σωκράτης Τζουμέζης του Δημητρίου, 1839
 #4311.

σύζ.(1864): Αθηνά του Α Γούναρη, 1841  #4317.

3) Μαρούλα του Δημητρίου Τζουμέζη, 1841 (+1842)
 #4312.
4) Θεοδόσιος Τζουμέζης του Δημητρίου, 1842 (+ )
 #4313.
5) Μαρούλα του Δημητρίου Τζουμέζη, 1845 (+1848)
 #4314.
6) Νικόλαος Τζουμέζης του Δημητρίου, 1847
 #901.

σύζ.(2ος της Μ. 1873): Μαριγώ του Νικολάου Κουτσούκου, 1848  #2250.

7) Θεοδόσιος Τζουμέζης του Δημητρίου, 1850
 #3055.

σύζ.(1877): Φρατζέσκα του Αντωνίου Μπουκουβάλα, 1855  #3049.

8) Αριστείδης Τζουμέζης του Δημητρίου, 1854 (+ )
 #4315.
9) Γεώργιος Τζουμέζης του Δημητρίου, 1857 (+1861)
 #4316.
2) Νικόλαος Κέτσης του Δημητρίου, 1831
 #3175.

σύζ.(1862): Αννέζα του Νικολάου Κυρτάτα, 1839  #3180.

1) Δημήτριος Κέτσης του Νικολάου, 1862
 #3181.
2) Ειρήνη του Νικολάου Κέτση, 1865
 #3182.
3) Σοφία του Νικολάου Κέτση, 1868
 #3183.
4) Σπύρος Κέτσης του Νικολάου, 1871
 #3184.
5) Πάτροκλος Κέτσης του Νικολάου, 1878
 #3185.
3) Αθηνά του Δημητρίου Κέτση, 1839
 #3176.

σύζ.(1860): Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1833  #3186.

1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1862
 #3597.
2) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1863 (+1872)
 #3598.
3) Μαρουλιώ του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1866
 #3599.
4) Ορσα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1868
 #3600.
4) Αθανάσιος Κέτσης του Δημητρίου, 1841
 #3177.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Νικόλαος Κέτσης ή Λέκκας,

3151

Λασκαρού,

3161