Πατέρας:   
Παπανικολός Παλαιοκρασσάς του Παπαντριά, 1729  #3464.

123
Παπαντώνης Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,  #3466.

σύζ.: Ειρήνη,  #3532.

1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, 1783
 #3533.

σύζ.: Μαρία, 1788  #3538.

1) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1811 (+1857) (Μπαμπούσκος)
 #3539.

σύζ.: Ειρήνη, 1823  #3540.

2) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, 1786
 #3534.

σύζ.: Αννέζα του Χατζηιωάννου Τατάκη, 1813  #3567.

1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1833
 #3568.

σύζ.(1862): Ασημίνα του Λεονάρδου Καΐρη, 1838  #3570.

2) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1838 (Πάτρα)
 #3569.
3) Σωκράτης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1838
 #3481.

σύζ.(1868): Μαριώ του Αντωνίου Παλαιοκρασσά, 1849  #3476.

3) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη,
 #3535.

σύζ.: Μαρία, 1798  #3576.

1) Μαρούλα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1829
 #3577.

σύζ.: Νικόλαος Κουτσούκος του Ανδρέα,  #3581.

2) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1833
 #3578.
3) Ειρήνη του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1833
 #3579.
4) Ευγένα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1838
 #993.

σύζ.(1860): Μιχαήλ Λογοθέτης του Νικολάου, 1827  #987.

5) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1841
 #3580.
4) Ιωακείμ Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, μάλλον ιερωμένος
 #3536.
5) Μαρούλα του Παπαντώνη Παλαιοκρασσά,
 #3537.
6) Αννέζα του Παπαντώνη Παλαιοκρασσά, 1803
 #3284.

σύζ.: Μιχαήλ Βροντίσης του Γιαννούλη,  #3283.

1) Ειρήνη του Μιχαήλ Βροντίση, 1828
 #3027.

σύζ.: Μιχαήλ Σύμπουρας ή Μαύρος του Αντωνίου, 1823  #3025.

σύζ.(2ος της Α.): Αντώνιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1798 (Πονηρός)  #2867.

2) Μαρία του Αντωνίου Φαλαγγά, 1828
 #1615.

σύζ.(χ.α.): Δημήτριος Χαζάπης του Νικολάου, 1820  #3403. Πατ. #4493.

σύζ.(2ος του Ηλία): Ηλίας Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1825

 #1361.
3) 
 Νικόλαος (Πονηρός) Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1829
 #1466.

σύζ.: Φρατζέσκα του Αντωνίου Χαζάπη, 1837  #1454.

4) Μοσχού του Αντωνίου Φαλαγκά, 1830
 #635.

σύζ.: Λεονάρδος Πολέμης του Σταματέλου, 1826  #632.

5) Μαρούλα του Αντωνίου Φαλαγκά, 1838
 #2857.

σύζ.(1856): Ιωάννης (Γιαννάκης) Ξηροπαΐδης του Λεονάρδου, 1829 (+1864)  #2853.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Παπαντριάς Παλαιοκρασσάς του Παπανικόλα, 1700

3463

Παπανικολός Παλαιοκρασσάς του Παπαντριά, 1729

3464