Πατέρας:   
Ανδρέας Μπέης ή Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1813  #3853.
Μητέρα:   
Ασημίνα του Ιωάννη Δουλμπέρη, 1817  #3854.

123
Μιχαήλ Μπέης του Ανδρέα, 1838  #3855.

σύζ.: Ασπασία του Βασιλείου Κέτση, 1845  #3860.

1) Ανδρέας Μπέης του Μιχαήλ, 1868
 #3861.

σύζ.: Λασκαρώ Ραΐση, Ρουμανία  #3865.

1) Μιχαλιός Μπέης του Ανδρέα, 1914 γεν. Ρουμανία
 #3866.
2) - Μπέης του Ανδρέα, (+ )
 #3867.
3) - Μπέης του Ανδρέα, (+ )
 #3868.
2) Ανδριάνα του Μιχαήλ Μπέη, 1872
 #3862.

σύζ.(1899): Αντώνιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1868 (Ντώνος)  #3869.

1) Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1899
 #3649.

σύζ.: Αττική του Γεωργίου Τατάκη,  #3639.

2) Μιχαήλ Φαλαγκάς του Αντωνίου, άγαμος
 #4651.
3) Ιωάννης Φαλαγκάς του Αντωνίου, (+ )
 #4652.
3) Στάυρος Μπέης του Μιχαήλ, 1877
 #2779.
4) Ιωάννης Μπέης του Μιχαήλ, 1878 (Κλαιειδέρνεται)
 #2371.

σύζ.(1916 χ.α.): Αννεζιώ του Ιωάννη Βαλμά, 1879  #2365. Πατ. #2258.

5) Βασίλειος Μπέης του Μιχαήλ, (+ )
 #3863.
6) Στέφανος Μπέης του Μιχαήλ,
 #3864.
7) Σταύρος Μπέης του Μιχαήλ, 1885
 #3695.

σύζ.(1920): Μαριώ (Μαρουλιώ) του Σταμάτη Κουτσούκου,  #3870. Πατ. #2780.

σύζ.(1926):

 

Πετρωνία του Γεωργίου Κουρτέση, 1887  #3690.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ανδρέας Μπέης ή Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1813

3853

Ιωάννης Ροΐδης ή Δουλμπέρης του Δημητρίου, 1775

5002

Ανέζα (και Ασημίνας Ζάνα(?) Παρόδου) (ίσως Ζαννή) του Λορέντζου Καΐρη, 1797

5003

Ασημίνα του Ιωάννη Δουλμπέρη, 1817

3854