123
Βιολέτα Μπαφαλούκου, από Μεσαριά  #4872.

σύζ.(27/12/1961, Μεσαριά): Νικόλαος Πέτσας του Πέτρου, 1933  #3960.


Ο γάμος του Πέτσα Νικολάου του Πέτρου