Πατέρας:   
 Νικολός Μπουκουβάλας του Δημητρίου, 1918  #795.
Μητέρα:   
Μοσχούλα του Φιλίππου Κυρτάτα, 1928  #497.

123
Μίνα του Νικολάου Μπουκουβάλα, 1957  #502.

σύζ.: Αντώνιος Μπέης του Βασιλείου,  #1711.

1) Βασίλης Μπέης του Αντωνίου,
 #503.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Μπουκουβάλας του Νικολάου, 1886 (+1940)

 

3512

Ασημιώ του Σταματίου Σύμπουρα, 1894

3509

Νικολός Μπουκουβάλας του Δημητρίου, 1918

 

795

Φίλιππος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1893

 

794

Ασημνούλα του Νικολάου Εξαδακτύλου, 1902

 

493

Μοσχούλα του Φιλίππου Κυρτάτα, 1928

497