Πατέρας:   
Λεωνίδας Ραΐσης του Νικολού,  #6506.
Μητέρα:   
Μαρία Μαλταμπέ,  #6531.

123
Νικόλαος Ραΐσης,  #5679.

σύζ.: Άννα του Αυγουστή Μπάλκα,  #5675.

1) Λεωνίδας Ραΐσης του Νικολάου,
 #5680.

σύζ.: Φωτεινή του Παν. Παπαδοπούλου,

 #5682.
1) Νικολός Ραΐσης του Λεωνίδα,
 #5683.
2) Παναγιώτης Ραΐσης του Λεωνίδα,
 #5684.
2) Μαρίκα του Νικολάου Ραΐση,
 #5681.

σύζ.: Μιχάλης Βαλμάς του Φιλίππου,  #5685.

1) Φίλιππος Βαλμάς του Μιχάλη,
 #5686.
2) Άννα του Μιχάλη Βαλμά,
 #5687.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικολός (Κόπανος) Ραΐσης,

6501

Πιάγκου,

6521

Λεωνίδας Ραΐσης του Νικολού,

6506

Μαρία Μαλταμπέ,

6531