Πατέρας:   
 Αντώνιος Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1918 (+ )  #1790.
Μητέρα:   
Ελένη του Μιχαήλ Μπέη, 1927 (+2017)  #1796.

123
Φρατζέσκα του Αντωνίου Λογοθέτη, 1958  #1658.

σύζ.: Μιχάλης Δανιόλος του Νικολάου, 1949  #481.

1) Νίκος Δανιόλος του Μιχάλη,
 #482.
2) Αντώνης Δανιόλος του Μιχάλη, 1985
 #483.

σύζ.(2017): Μυρτώ Γεωργίου,  #6100.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Λογοθέτης του Αντωνίου, 1884

 

1783

Ειρήνη του Δημητρίου Χαρχαρού, 1895

 

1789

Αντώνιος Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1918

 

1790

Μιχαήλ Μπέης του Ιωάννη, 1878

1452

Φρατζέσκα του Αντωνίου Χαζάπη, 1886

1451

Ελένη του Μιχαήλ Μπέη, 1927 (+2017)

1796