Πατέρας:   
 Αντώνιος Κυρτάτας του Ανδρέα, 1893  #2700.
Μητέρα:   
 Ασημίνα του Γεωργίου Τατάκη, (+1974)  #2702.

123
Ειρήνη του Αντωνίου Κυρτάτα, 1926  #1909.

σύζ.:

 

Λεονάρδος Καραπιπέρης του Νικολάου,

 #1908.
1) Ασημίνα Χριστίνα του Λεονάρδου Καραπιπέρη,
 #1910.

σύζ.: Δημήτριος (Ντέμης) Κορρές του Στυλιανού, από τον Απόλλονα Νάξου  #1912.

1) Στυλιανός Κορρές του Δημητρίου,
 #1913.

σύζ.(χ.α.): Μπαμπινιώτη,  #5316.

2) Λεωνίδας Κορρές του Δημητρίου,
 #1914.

σύζ.:,  #5315.

2) Νίκη του Λεονάρδου Καραπιπέρη,
 #1911.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ανδρέας Κυρτάτας του Αντωνίου, 1854

 

2668

Ερηνιώ του Λεωνίδα Βαλμά, 1867

2665

Αντώνιος Κυρτάτας του Ανδρέα, 1893

 

2700

Γεώργιος Τατάκης,

3605

Διαμάντη του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1866

3630

Ασημίνα του Γεωργίου Τατάκη, (+1974)

 

2702