Πατέρας:   
Γεώργιος Μπέης του Θεοδοσίου, 1907  #219.
Μητέρα:   
Ευγενία του Αντωνίου Γιαννίση, 1916  #1869.

123
Πέτρος Μπέης του Γεωργίου, 1948  #2304.

σύζ.: Αντωνία του Χρήστου Σαρρή, 1955  #2302.

1) Γιώργος Μπέης του Πέτρου,
 #843.

σύζ.: Ειρήνη του Γεωργίου Κουρτέση, 1977  #364.

1) Πέτρος Μπέης του Γιώργου, 2012
 #844.
2) Ανδρέας Μπέης του Γιώργου, 2014
 #845.
2) Μαριμίνα του Πέτρου Μπέη,
 #2305.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Θεόδωρος Μπέης του Γεωργίου, 1868

221

Ερηνιώ του Πέτρου Κυρτάτα, 1881

2361

Γεώργιος Μπέης του Θεοδοσίου, 1907

219

Αντώνιος Γιαννίσης του Νικολάου, 1873

3278

Μαριώ (Μαριούλα) του Αντωνίου Βροντίση, 1879

3271

Ευγενία του Αντωνίου Γιαννίση, 1916

1869