Πατέρας:   
Δημήτριος Ισαρης του Γεωργίου,  #2971.
Μητέρα:   
Διαμάντη του Δημητρίου Χαρχαρού, 1866 (Καντρέλα)  #2972.

123
Γεώργιος Ισαρης του Δημητρίου, 1897 (+1942) (Μπουζούκος)  #2973.

σύζ.(1929 χ.α.):

 

Ανδριάνα του Λεονάρδου Ρούσσου, 1905 από Βουρκωτή  #2977.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Ίσαρης,

5573

Δημήτριος Ισαρης του Γεωργίου,

2971

Δημήτριος Χαρχαρός του Νικολάου, 1831

1626

Αννέζα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1831

1620

Διαμάντη του Δημητρίου Χαρχαρού, 1866

2972