Πατέρας:   
Μιχαήλ Κέτσης ή Λέκκας του Αλεξάνδρου, 1818  #3117.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Αντωνίου Χαλά, 1822  #3114.

123
Αλέξανδρος Κέτσης του Μιχαήλ, 1837  #3482.

σύζ.(1891): Δεσποινιώ του Μιχαήλ Σκανδάλη,  #4111.

1) Μαργέτα του Αλεξάνδρου Κέτση,
 #4112.
2) Σπυριδούλα του Αλεξάνδρου Κέτση,
 #4113.
3) Μιχάλης Κέτσης του Αλεξάνδρου,
 #4114.
4) Αντώνης Κέτσης του Αλεξάνδρου, 1904 (+1989)
 #4115.

σύζ.(1ος του Α.): Κλεοπάτρα του Γεωργίου Κανδύλη, από το Σαγκρί της Νάξου  #4122.

1) Αλέξανδρος Κέτσης του Αντώνη,
 #4123.

σύζ.(1970): Ευαγγέλια Τολιοπούλου, 1937 από την Εκκάρα Φθιώτιδας  #4126.

σύζ.(2ος του Α.): Αγγελική Καραβίτη,  #4124.

2) Δημήτριος Κέτσης του Αντώνη,
 #4125.

σύζ.: Αννα,  #4130.

σύζ.(1ος του Α. 1873): Ειρήνη του Αντωνίου Παλαιοκρασσά, 1855 (+

)  #3477.
5) Ορσα του Αλεξάνδρου Κέτση,
 #4108.
6) Ιωάννης Κέτσης του Αλεξάνδρου, 1881
 #4109.

σύζ.(1907): Ιφιγένεια του Κ. Καΐρη,  #4116.

1) Αγγελική του Ιωάννη Κέτση,
 #4117.
2) Αλέκος Κέτσης του Ιωάννη,
 #4118.

σύζ.: Φανή του Ευαγγέλου Μάη,  #4121.

3) Νικόλαος Κέτσης του Ιωάννη,
 #4119.
4) Ειρηνούλα του Ιωάννη Κέτση,
 #4120.
7) Μαθιός Κέτσης του Αλεξάνδρου, χ.α.
 #4110.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αλέξανδρος Κέτσης του Νικολάου, 1785 (+1865)

3163

Μαρία, 1798

3167

Μιχαήλ Κέτσης ή Λέκκας του Αλεξάνδρου, 1818

3117

Αντώνιος Χαλάς του Παπανικόλα,

3111

Αννέζα, 1803

3113

Ειρήνη του Αντωνίου Χαλά, 1822

3114