Πατέρας:   
Πέτρος Βιδάλης του Παντελή,  #4605.
Μητέρα:   
Ευανθία του Θεοδώρου Κατσίκη,  #4606.

123
Αντώνιος Βιδάλης του Πέτρου, 1900  #4607.

σύζ.(1926): Βασιλική του Ιωάννη Περδίκα, 1908 από Άρνη  #4612.

1) Πέτρος Βιδάλης του Αντωνίου, 1929
 #4613.

σύζ.: Καλλιόπη του Νικολάου Μπατή, 1948  #4615.

1) Αντώνης Βιδάλης του Πέτρου, 1966
 #5094.
2) Νίκος Βιδάλης του Πέτρου, 1968
 #5095.

σύζ.: Σμαρούλα,  #5267.

2) Κατίνα του Αντωνίου Βιδάλη, 1927
 #4614.

σύζ.(1948): Γεώργιος Κολυδάς του Θεοδώρου, 1924  #4616.

1) Αναστάσιος (Τάσος) Κολυδάς του Γεωργίου, 1949
 #4843.

σύζ.: Χριστίνα του Νικολάου Γάσπαρη, 1959 από Συνετί  #4845.

2) Βασιλική του Γεωργίου Κολυδά, 1954
 #752.

σύζ.: Κωνσταντίνος Δαγιάσης του Αντωνίου, 1939  #742.

3) Ελένη του Γεωργίου Κολυδά, 1959
 #4844.

σύζ.: Γεώργιος Γάτσος,  #4846.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Πέτρος Βιδάλης του Παντελή,

4605

Ευανθία του Θεοδώρου Κατσίκη,

4606